Tổng Quan Về Quản Trị Bán Hàng Trong Doanh Nghiệp

Quản trị bán hàng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của bất kỳ tổ chức nào, vì bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nguồn thu nhập và duy trì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khái niệm quản trị bán hàng và nội dung của quy trình quản trị bán hàng.

1. Khái niệm, mục tiêu và ý nghĩa của quản trị bán hàng

1.1 Quản trị bán hàng là gì?

Quản trị bán hàng là sự quản lý và điều hành hoạt động bán hàng của cá nhân hoặc nhóm nhân viên bán hàng, hoặc các nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho đội ngũ bán hàng. Nó bao gồm việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát các hoạt động bán hàng nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản trị bán hàng là gì?
Quản trị bán hàng là gì?

Quản trị bán hàng là quá trình liên kết chặt chẽ giữa việc xác định mục tiêu cho nhân viên bán hàng, thiết kế chiến lược, và các hoạt động như tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng.

1.2 Mục tiêu của quản trị bán hàng

Hoạt động quản trị bán hàng có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm và duy trì sự trung thành. Mục tiêu của quản trị bán hàng có thể khác nhau theo từng giai đoạn và ngành hàng, nhưng chủ yếu tập trung vào hai mục tiêu sau đây:

Mục tiêu của quản trị bán hàng
Mục tiêu của quản trị bán hàng

Mục tiêu về nhân sự

Để đạt được mục tiêu này, quản trị bán hàng liên quan đến quá trình tuyển chọn nhân sự theo các tiêu chuẩn rõ ràng và cẩn thận, nhằm xây dựng một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, linh hoạt và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như sáng tạo trong bán hàng.

Vì vậy, nhiệm vụ của nhà quản trị bán hàng là tuyển dụng và đào tạo một đội ngũ bán hàng hiệu quả, thiết lập các chính sách khen thưởng hợp lý và xây dựng mối quan hệ bền vững với nhân viên. Sự phối hợp mượt mà và tinh thần làm việc nhóm với hiệu suất cao sẽ mang lại thành công cho bộ phận bán hàng.

Mục tiêu về doanh số lợi nhuận

Mục tiêu tiếp theo mà nhà quản trị bán hàng hướng đến là mục tiêu về doanh số và lợi nhuận. Mục tiêu về doanh số có thể được đo bằng giá trị, doanh số bán hàng hoặc thị phần. Mục tiêu này là một thước đo thực tế để đánh giá năng lực và hiệu quả của công tác quản trị bán hàng.

Mục tiêu về doanh số lợi nhuận
Mục tiêu về doanh số lợi nhuận

Để đạt được mục tiêu về doanh số, người giám sát ở cấp thấp nhất cần thúc đẩy nhân viên và thiết lập các chiến lược hành động cụ thể. Đồng thời, các nhà quản trị cấp cao cần áp dụng các phương pháp kiểm soát cho các cấp dưới. Điều này giúp đảm bảo rằng mục tiêu chung về doanh số và lợi nhuận của công ty được thực hiện hiệu quả trong từng giai đoạn.

Tham khảo thêm: Phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp nhất hiện nay

1.3 Ý nghĩa của quản trị bán hàng

Việc quản trị hoạt động bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp thực hiện thành công các mục tiêu kinh doanh chung và mục tiêu bán hàng cụ thể. Qua việc tăng cường tiêu thụ và thu hút khách hàng, quản trị bán hàng giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, nâng cao vị thế cạnh tranh và uy tín, và tạo điều kiện cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các hoạt động quản trị như mua hàng, bán hàng và quản lý dự trữ hàng hóa.

Ý nghĩa của quản trị bán hàng
Ý nghĩa của quản trị bán hàng

Hơn nữa, quản trị bán hàng giúp doanh nghiệp nâng cao tính chủ động trong hoạt động kinh doanh bằng cách xây dựng và tổ chức các phương án bán hàng phù hợp với từng tình huống và thương vụ. Quản trị bán hàng mang lại những ý nghĩa cơ bản sau đây:

 • Đảm bảo mục tiêu bán hàng: Quản trị bán hàng đảm bảo việc xây dựng và đạt được mục tiêu bán hàng của doanh nghiệp dựa trên dự báo thị trường. Nhà quản trị bán hàng xác định rõ mục tiêu bán hàng cho từng giai đoạn và nỗ lực để đạt được mục tiêu đó.
 • Phát triển mạng lưới bán hàng: Quản trị bán hàng đảm bảo phát triển mạng lưới bán hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng đội ngũ bán hàng chất lượng: Quản trị bán hàng đảm bảo xây dựng một đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có kỹ năng, phẩm chất, động lực làm việc và thành tích tốt.
 • Điều chỉnh hoạt động bán hàng: Quản trị bán hàng đảm bảo việc nắm bắt và điều chỉnh các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp sao cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường.

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị bán hàng

2.1 Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô

Sự tác động từ môi trường vĩ mô bao gồm các yếu tố như môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, pháp luật, dân số và công nghệ. Những tác động này có tính gián tiếp nhưng lại rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị bán hàng của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp.

Môi trường kinh tế thuận lợi sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, trong môi trường kinh tế khó khăn, đặc biệt là trong tình hình khủng hoảng kinh tế, việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn và đòi hỏi sự nỗ lực lớn trong hoạt động bán hàng.

Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô
Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô

Tác động từ môi trường pháp luật có thể tạo ra sự thay đổi về mức độ cạnh tranh và phát triển công nghệ, từ đó tạo ra những hình thức bán hàng mới. Điều này buộc các công ty phải thay đổi quản trị bán hàng một cách lớn nếu không muốn trở nên lạc hậu và thiếu cạnh tranh so với các đối thủ.

Hiện nay, Việt Nam đang trải qua quá trình hội nhập quốc tế, điều này dẫn đến những thay đổi đáng kể trong môi trường kinh tế, pháp luật và công nghệ. Những thay đổi này sẽ có ảnh hưởng quan trọng đến các doanh nghiệp và hoạt động bán hàng.

Theo dõi và phân tích tác động từ môi trường vĩ mô không chỉ giúp các doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi này mà còn giúp nhận ra nhiều cơ hội phát triển và mở rộng kinh doanh.

2.2 Ảnh hưởng từ môi trường vi mô

Môi trường vi mô có tác động trực tiếp, liên tục và thường xuyên tới hoạt động quản trị bán hàng, yêu cầu công ty luôn phải chủ động đối phó. Các yếu tố từ môi trường vi mô ảnh hưởng rõ nét nhất bao gồm:

 • Sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt trong hoạt động bán hàng. Các đối thủ cạnh tranh liên tục xây dựng chiến lược bán hàng mới để mở rộng thị trường, thậm chí cướp khách hàng của công ty. Điều này có ảnh hưởng lớn và đe dọa thị trường và khách hàng của doanh nghiệp.
 • Sức mạnh của khách hàng ngày càng tăng. Trên thị trường cạnh tranh khốc liệt với nhiều người bán và hạn chế, khách hàng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt trong quản trị bán hàng. Nhà quản trị phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo lợi ích của công ty và đồng thời tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ.

Ngoài ra, còn có những yếu tố khác cũng có ảnh hưởng không nhỏ như: sức mạnh của nhà cung cấp có thể làm tăng giá sản phẩm, sự tiềm ẩn của các đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cạnh tranh với nguồn lực và công nghệ được chuẩn bị tốt… Sự tác động trực tiếp từ môi trường vi mô yêu cầu công ty không ngừng đổi mới và hoàn thiện trong hoạt động bán hàng, theo sát thị trường và chủ động đối phó để bảo vệ thị trường và đạt được sự phát triển lâu dài.

2.3 Ảnh hưởng từ môi trường nội bộ

Môi trường nội bộ trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động quản trị bán hàng, với một số yếu tố chủ yếu như sau:

Ảnh hưởng từ môi trường nội bộ
Ảnh hưởng từ môi trường nội bộ

Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp: Những yếu tố này có tác động mạnh mẽ đến công tác quản trị bán hàng. Mục tiêu và chiến lược quyết định hướng phát triển của doanh nghiệp không luôn là mở rộng quy mô hay mang lại hiệu quả ngay lập tức. Chính những mục tiêu và chiến lược này đặt ra yêu cầu cho bộ phận bán hàng trong tương lai và định hình hình thức bán hàng, các chiến lược bán hàng, kinh phí quảng bá sản phẩm…

Trình độ của đội ngũ quản trị bán hàng: Đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị bán hàng hiệu quả. Nếu tổ chức có một đội ngũ quản trị bán hàng chất lượng kém, hoạt động bán hàng sẽ gặp khó khăn ngay từ đầu. Nhà quản trị thiếu kỹ năng sẽ không lập kế hoạch bán hàng hợp lý, tuyển dụng không đúng người hoặc đánh giá không chính xác.

Ngược lại, một đội ngũ quản trị bán hàng có trình độ, kinh nghiệm và linh hoạt sẽ giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả bán hàng cao nhất.

Các nguồn lực của doanh nghiệp: Như tài chính, tài sản và uy tín trên thị trường cũng sẽ quyết định hướng mà doanh nghiệp đầu tư cho công tác bán hàng. Đồng thời, những nguồn lực này cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng. Nếu doanh nghiệp có uy tín, đủ nguồn lực để quảng bá sản phẩm, thì sản phẩm sẽ được biết đến nhiều hơn, và hoạt động quản trị bán hàng cũng như bán hàng sẽ thuận lợi hơn.

Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường: Cũng đóng vai trò quan trọng. Một doanh nghiệp có uy tín và vị thế trên thị trường, có khả năng cạnh tranh cao, sẽ dễ dàng quản trị bán hàng hơn so với các doanh nghiệp khác. Ngược lại, một doanh nghiệp mới thành lập, sức cạnh tranh yếu, và hạn chế về nguồn tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc lập kế hoạch, xây dựng chiến lược và thực hiện các hoạt động quản trị bán hàng.

Trên đây là những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến công tác quản trị bán hàng của doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng, các doanh nghiệp cần nghiên cứu và đánh giá cẩn thận tác động của từng yếu tố, tìm ra nguyên nhân của các khó khăn trong hoạt động bán hàng, từ đó mà tìm các giải pháp khắc phục.

3. Nội dung công tác quản trị bán hàng

3.1 Xây dựng mục tiêu bán hàng

Xây dựng mục tiêu bán hàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất và được thực hiện ngay từ đầu trong hoạt động quản trị bán hàng. Mục tiêu bán hàng là kết quả cụ thể về doanh số bán hàng mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Xây dựng mục tiêu bán hàng thường tập trung vào ba mục tiêu chính sau:

 • Mục tiêu về doanh số và sản lượng: Đây là mục tiêu liên quan đến việc đạt được mức doanh số và sản lượng bán hàng mong muốn. Mục tiêu này có thể bao gồm việc tăng doanh số bán hàng, đạt được mức sản lượng nhất định, hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Mục tiêu về thị phần: Mục tiêu này tập trung vào việc nâng cao thị phần của doanh nghiệp trong ngành hoạt động của mình. Mục tiêu thị phần có thể liên quan đến việc giành được một phần trăm thị phần cụ thể, đánh bại các đối thủ cạnh tranh hoặc mở rộng thị trường.
 • Mục tiêu về lợi nhuận: Mục tiêu này liên quan đến việc đạt được mức lợi nhuận mong muốn từ hoạt động bán hàng. Mục tiêu lợi nhuận có thể bao gồm việc tăng tỷ suất lợi nhuận, đạt được mức lợi nhuận cao hơn hoặc đảm bảo đạt được mức lợi nhuận dự kiến.

Ngoài ra, còn có các mục tiêu tổng hợp khác như mục tiêu về doanh số và lợi nhuận, mục tiêu về thị phần và sản lượng. Các mục tiêu này thường đi kèm và tương quan với nhau, nhằm đảm bảo đạt được kết quả toàn diện trong hoạt động bán hàng.

Xây dựng mục tiêu bán hàng
Xây dựng mục tiêu bán hàng

Việc xây dựng mục tiêu bán hàng là quan trọng để định hướng và tạo động lực cho đội ngũ bán hàng, đồng thời giúp đo lường và theo dõi tiến độ và thành tựu trong quá trình quản trị bán hàng.

Mục tiêu bán hàng hàng được xây dựng theo hai quy trình

 • Quy trình từ trên xuống: Mục tiêu được quy định từ các cấp cao nhất trong tổ chức và sau đó phân bổ xuống cho các cấp dưới, với cấp cơ sở là cấp cuối cùng.
 • Quy trình quản trị theo mục tiêu MBO: Mỗi bộ phận bán hàng trực tiếp tự xác định mục tiêu bán hàng và triển khai thực hiện mục tiêu đó. Các mục tiêu này được tổng hợp từ cấp cao hơn.

Dù tuân theo quy trình nào, mục tiêu bán hàng của doanh nghiệp phải luôn tuân thủ nguyên tắc SMART: cụ thể (Specific), đo lường được (Measurable), có thể đạt được (Achievable), thực tế (Realistic) và thời hạn (Timely). Các mục tiêu bán hàng thường được lượng hóa thành các chỉ tiêu cụ thể như khối lượng bán hàng, doanh số, lợi nhuận…

3.2 Hoạch định chiến lược bán hàng

Hoạch định chiến lược bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp một cách hiệu quả, thông qua việc sử dụng nguồn lực một cách hợp lý, phối hợp sự tham gia của tất cả các thành viên và tạo ra sự khác biệt so với đối thủ. Dưới đây là một số chiến lược bán hàng phổ biến:

 • Chiến lược nguồn hàng
 • Chiến lược cạnh tranh
 • Chiến lược bán hàng cá nhân
 • Chiến lược bán hàng theo nhóm
 • Chiến lược bán hàng tư vấn
 • Chiến lược gia tăng giá trị
Hoạch định chiến lược bán hàng
Hoạch định chiến lược bán hàng

Ngoài ra, các nhà quản lý còn sử dụng một số chiến lược khác như chiến lược bán hàng thông qua thương thảo, bán hàng liên kết và nhiều hơn nữa. Hoạch định chiến lược bán hàng phụ thuộc vào trình độ và năng lực của đội ngũ bán hàng cũng như ngân sách được dành cho chiến lược bán hàng.

3.3 Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng

Cơ cấu tổ chức lực lượng bán hàng là quá trình phân bổ và sắp xếp nhân sự bán hàng một cách hợp lý, dựa trên khả năng, kinh nghiệm và tính cách của từng nhân viên, nhằm thực hiện chiến lược bán hàng một cách hiệu quả và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp. Dưới đây là các phương thức tổ chức lực lượng bán hàng mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn tùy theo điều kiện cụ thể:

Việc tổ chức lực lượng bán hàng theo khu vực địa lý:

Đây là phương pháp phân bổ nhân sự bán hàng dựa trên vùng địa lý. Mỗi khu vực được giao cho một quản lý có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh trong khu vực đó. Điều này đòi hỏi những người quản lý phải có trình độ và năng lực cao. Dưới sự lãnh đạo của người quản lý khu vực, các nhân viên bán hàng được phân công để thực hiện các hoạt động bán hàng trong các khu vực cụ thể.

Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng
Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng

Tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm:

Lực lượng bán hàng được tổ chức dựa trên từng sản phẩm hoặc ngành hàng của doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc nhân viên bán hàng sẽ được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm hoặc ngành hàng mà họ đang phụ trách.

Tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm
Tổ chức lực lượng bán hàng theo sản phẩm

Tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng:

Đây là phương pháp tổ chức dựa trên các đặc điểm của khách hàng, bao gồm quy mô, hành vi tiêu dùng và yêu cầu về sử dụng sản phẩm. Phương pháp này ngày càng phổ biến hơn. Để phù hợp với thị trường, lực lượng bán hàng cần hiểu rõ đặc điểm của từng nhóm khách hàng, các yêu cầu đặc biệt và mong muốn khác nhau.

Tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng
Tổ chức lực lượng bán hàng theo khách hàng

Phương pháp này rất hữu ích khi doanh nghiệp có các nhóm khách hàng có nhu cầu mua hàng đòi hỏi các phương pháp bán hàng khác nhau. Các nhân viên bán hàng phải có phương pháp bán hàng và chăm sóc khách hàng riêng của họ.

Ưu điểm của tổ chức này là giúp hiểu rõ hơn về nhu cầu khách hàng, nhân viên bán hàng quen thuộc với nhu cầu của từng khách hàng cụ thể, từ đó đưa ra những biện pháp tiếp thị hiệu quả.

Xem thêm: Phần mềm Quản lý bán hàng online miễn phí tại đây

Tuy nhiên, sự phân chia này có thể gây ra sự chồng chéo giữa các khu vực, tạo ra nhiều lực lượng bán hàng khác nhau cùng mời gọi một tập khách hàng trong khu vực, dẫn đến tăng chi phí bán hàng và chi phí quản lý do việc di chuyển của mỗi nhân viên bán hàng (do khách nằm rải rác trên toàn khu vực thị trường).

Tổ chức lực lượng bán hàng theo cơ cấu hỗn hợp: 

Đây là cơ cấu kết hợp giữa việc chuyên môn hóa lực lượng bán hàng theo ngành và khu vực địa lý hoặc kết hợp giữa phân bổ nhân viên dựa trên đặc điểm của khách hàng và vùng địa lý. Mô hình này sẽ tối ưu hóa được những dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng.

Tổ chức lực lượng bán hàng theo cơ cấu hỗn hợp
Tổ chức lực lượng bán hàng theo cơ cấu hỗn hợp

Mỗi cách tổ chức đều có ưu, nhược điểm riêng. Các DN cần căn cứ vào tính chất ngành hàng, quy mô và chiến lược phát triển để lựa chọn mô hình tổ chức lực lượng bán hàng phù hợp.

3.4. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

Mỗi các tổ chức đều có ưu, nhược điểm riêng. Các DN cần căn cứ vào tính chất

Mỗi cách tổ chức đều có ưu, nhược điểm riêng. Các DN cần căn cứ vào tính chất ngành hàng, quy mô và chiến lược phát triển để lựa chọn mô hình tổ chức lực lượng bán hàng phù hợp.

3.4.1 Xây dựng đội ngũ bán hàng

Lực lượng bán hàng trong cơ cấu tổ chức doanh nghiệp bao gồm:

 • Lực lượng bán hàng bên trong: Đây là nhân viên tập trung tại văn phòng và ít tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Chủ yếu, họ sử dụng điện thoại hoặc internet để liên lạc với khách hàng và thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, cung cấp hỗ trợ sau bán hàng và theo dõi đơn hàng.
 • Lực lượng bán hàng bên ngoài: Nhóm này thường được tổ chức theo khu vực địa lý. Nhân viên bán hàng có trách nhiệm tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, thường là tại địa bàn kinh doanh của khách hàng.

Để xây dựng đội ngũ bán hàng, cần tiến hành các bước sau:

 • Xác định quy mô lực lượng bán hàng: Đặt ra các yêu cầu về số lượng, chất lượng và địa điểm nhân sự cần thiết cho lực lượng bán hàng.
 • Xác định định mức lực lượng bán hàng: Đặt mức chuẩn về doanh số hoặc kết quả bán hàng đối với từng cá nhân hoặc đơn vị trong lực lượng bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này giúp kiểm soát và đánh giá năng suất và hiệu quả làm việc của lực lượng bán hàng.
 • Tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng với nhiều hình thức khác nhau để thu hút ứng viên từ nhiều nguồn khác nhau tham gia quá trình tuyển dụng. Sau đó, tiến hành nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra sức khỏe, đánh giá và quyết định tuyển dụng.

Sau khi chọn được nhân viên phù hợp, doanh nghiệp cần tiến hành huấn luyện lực lượng bán hàng. Huấn luyện không chỉ liên quan đến kiến thức, mà còn bao gồm cả kỹ năng bán hàng và quản lý bán hàng.

Xây dựng đội ngũ bán hàng
Xây dựng đội ngũ bán hàng

Đội ngũ bán hàng đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả của hoạt động bán hàng. Vì vậy, Giám đốc bán hàng và nhóm quản lý cần quan tâm đến công tác xây dựng đội ngũ bán hàng một cách đúng mức.

3.4.2 Cổ vũ nhân viên bán hàng

Để công tác quản trị bán hàng hiệu quả, động viên nhân viên bán hàng là một yếu tố quan trọng. Có nhiều bằng chứng cho thấy sự khác biệt trong kết quả bán hàng phụ thuộc vào mức độ động viên của nhân viên.

Giám đốc bán hàng luôn phải quan tâm đến việc động viên toàn bộ lực lượng bán hàng cũng như từng nhân viên cá nhân. Nhiệm vụ của họ là khích lệ những người có kết quả bán hàng thấp và duy trì động lực cho những nhân viên có thành tích cao.

Việc động viên nhân viên bán hàng là rất quan trọng. Nhà quản trị phải tạo ra nhiều cơ hội để nhân viên phát triển và tiến bộ hơn, từ đó tạo động lực để họ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm đối với doanh nghiệp.

Giám đốc bán hàng có thể áp dụng nhiều biện pháp để khuyến khích nhân viên bán hàng, bao gồm:

 • Động viên tài chính: Bao gồm lương thưởng, hoa hồng, phụ cấp hỗ trợ và các chương trình thi đua bán hàng.
 • Chương trình thưởng: Thiết kế chương trình thưởng nhằm đạt được mục tiêu cá nhân của từng nhân viên và mục tiêu chung. Một chương trình thưởng tốt sẽ hướng dẫn nỗ lực của nhân viên bán hàng để hoàn thành mục tiêu cá nhân và mục tiêu chung. Thưởng không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn thể hiện giá trị và sự tự hào của nhân viên bán hàng.
 • Động viên phi tài chính: Sử dụng các hình thức như khen ngợi, ghi nhận công lao bằng bằng khen, kỷ niệm chương, thưởng du lịch, nghỉ phép, cơ hội thăng tiến và tham dự các cuộc họp, hội nghị bán hàng lớn. Đôi khi, các biện pháp động viên phi tài chính có thể gây hứng thú cao hơn cho nhân viên bán hàng.

Hoạt động bán hàng đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, nhà quản trị bán hàng cần xem xét các biện pháp, kịp thời khuyến khích động viên để hiệu quả của hoạt động bán hàng là cao nhất.

3.5 Phân bố chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng

Để triển khai thành công kế hoạch bán hàng, cần thực hiện một số công việc sau đây:

 • Phân bổ chỉ tiêu bán hàng: Xác định các chỉ tiêu như doanh số, thị phần và sản lượng hợp lý cần đạt được.
 • Xây dựng chiến lược kênh phân phối hiệu quả: Định rõ các kênh phân phối phù hợp để tiếp cận khách hàng mục tiêu và tối ưu hóa việc tiếp thị và phân phối sản phẩm.
 • Tổ chức bán hàng qua kênh phân phối: Xây dựng và quản lý đội ngũ bán hàng để thực hiện các hoạt động bán hàng thông qua kênh phân phối đã được chọn.
 • Động viên và tinh thần hóa nhân viên: Quan tâm đến việc động viên, khích lệ và tạo động lực cho nhân viên bán hàng để họ có thể hoàn thành nhiệm vụ và đạt được kết quả tốt.

Để triển khai kế hoạch bán hàng thành công, không chỉ cần tuân thủ những gì đã được xây dựng và lập kế hoạch trước đó, mà còn phải linh hoạt thích ứng với thị trường. Trong thực tế, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả mà doanh nghiệp không thể dự đoán trước.

Phân bố chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng
Phân bố chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng

Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện chiến lược và mục tiêu đã đề ra, đồng thời linh hoạt thay đổi phù hợp với từng tình huống. Điều này sẽ mang lại hiệu quả cao nhất khi triển khai kế hoạch bán hàng.

3.6 Giám sát đánh giá hiệu quả bán hàng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản trị bán hàng là giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng. Mục đích của việc này là đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng và xác định mức độ thành công trong công tác bán hàng.

Việc giám sát cũng giúp phát hiện các tình huống bất lợi và những khía cạnh chưa phù hợp, từ đó kịp thời thực hiện các biện pháp khắc phục. Để thực hiện công tác giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng, thường sử dụng các biểu mẫu và báo cáo từ nhân viên, dựa trên việc phân tích doanh thu, mức độ hài lòng của khách hàng và thị phần.

Tóm lại, mục tiêu chính của công tác giám sát và đánh giá là đánh giá kết quả bán hàng so với mục tiêu đã đề ra.

3.7 Chăm sóc khách hàng

Trong thời đại hiện nay, chăm sóc khách hàng không chỉ đơn thuần là sự quan tâm và trách nhiệm, mà còn trở thành một công cụ quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Vì vậy, việc chăm sóc khách hàng cần được thực hiện một cách nghiêm túc và có kế hoạch cụ thể.

Để đạt được điều này, nhà quản trị bán hàng cần xây dựng các chính sách và chương trình chăm sóc khách hàng, đồng thời đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng để có thể điều chỉnh một cách phù hợp. Doanh nghiệp cần không ngừng hoàn thiện chương trình chăm sóc khách hàng và liên tục đổi mới để tạo sự khác biệt và vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này sẽ là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút khách hàng.

Tóm lại, một quy trình quản trị bán hàng hiệu quả không chỉ đòi hỏi việc thực hiện đầy đủ các nội dung, mà còn yêu cầu sự liên tục hoàn thiện và thực hiện một cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng
Chăm sóc khách hàng

Để đạt hiệu quả trong công tác quản trị bán hàng, mỗi doanh nghiệp cần xác định và xây dựng những mục tiêu cụ thể, kèm theo các chiến lược để thực hiện mục tiêu đó một cách hiệu quả. Điều này nhằm đáp ứng hai mục tiêu quan trọng là mục tiêu về con người và mục tiêu về lợi nhuận, đồng thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng và doanh nghiệp.

Kết luận

Bài viết trên cung cấp cho bạn thông tin chi tiết và đầy đủ về khái niệm quản trị bán hàng, bao gồm mục tiêu, ý nghĩa và nội dung của công tác này. Nếu bạn còn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline để nhận được sự tư vấn và giải đáp. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Có thể bạn quan tâm

8 Lý do nên chọn cửa tự động thay thế cửa truyền thống

Cửa đóng mở đóng vai trò quan trọng trong mọi công trình không chỉ để...

Giải Pháp Chống Tràn Bồn Nước Số 1 – Van Phao Cơ Bể Nước Ngầm

Phao cơ dùng cho bể nước ngầm Phao cơ đóng vai trò quan trọng trong...

Các loại khóa cửa khách sạn thông dụng

Khóa cửa khách sạn hiện nay có rất nhiều loại, thường được thiết kế sang...

Phong thủy xây nhà và các quy tắc gia chủ cần biết để gia tăng tài lộc

Xem phong thủy xây nhà và nắm được những nguyên tắc liên quan sẽ giúp...

Cập Nhật Mức Phạt Nồng Độ Cồn Xe Máy 2024

Bài viết đặt dấu nhấn vào mức phạt và phạt bổ sung đối với việc...

Trạm Đổi Pin xmđ Vinfast – Trải Nghiệm Vượt Trội, Tiện Ích Toàn Diện

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người chuyển sang sử dụng xe điện, hệ thống...

Cách Chọn Tủ Bếp Đẹp Hiện Đại Cho Gia Đình

Mẫu tủ bếp đẹp là một trong những món đồ nội thất quan trọng nhất...

Mẫu quầy bar cafe gỗ đẹp và ấn tượng nhất hiện nay

Quầy bar cafe gỗ được nhiều người lựa chọn với đa dạng kiểu dáng đẹp,...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *