Đây là một công trình đang được Công ty chúng tôi thiết kế và đang thi công cải tạo tại Hải Phòng. Trong công trình này chúng tôi có nhiệm vụ là cải tạo lại mặt tiền của ngôi nhà phố tại đường Lê Hông Phong, Ngô Quyền đã xây dựng được gần 10 năm. Với kiến trúc nội thất đã cũ, đang có đấu hiệu xuống cấp vì chịu ảnh hưởng khá nhiều từ thời tiết và đặc biệt là đã không còn phù hợp với xu hướng phát triển của các căn hộ nhà phố ngày nay, vì vậy chủ nhà đã quyết định cải tạo lại ngôi nhà của mình và anh đã chọn công ty chúng tôi.

Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng

Thiết kế nhà phố đẹp

Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 1
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 1

Cải tạo mặt tiền nhà phố

Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 2
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 2
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 3
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 3

Công trình đang thi công

Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 4
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 4

Công trình trước khi cải tạo

Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 5
Cải tạo mặt tiền nhà phố đẹp ở Hải Phòng 5

XEM THÊM CÔNG TRÌNH VÀ DỊCH VỤ KHÁC:

>> Thiết kế kiến trúc ở Hải Phòng

>> Thi công nội thất trọn gói

>> Dịch vụ xây nhà trọn gói